Polisi Penafian dan Kerahsiaan

Our Customer Support 0179230092

Pemilik Laman ini Mug Printing Malaysia (https://www.MugPrintingMalaysia.com/) tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga, Laman Mug Printing Malaysia juga tidak menyimpan maklumat yang dikumpul mengenai lawatan anda untuk digunakan selain untuk menganalisa prestasi kandungan melalui penggunaan cookies yang anda boleh nyahaktifkan pada bila-bila masa dengan mengubah tetapan pelayar internet anda. Anda bersetuju untuk membenarkan , Laman Mug Printing Malaysia  menggunakan dan menyimpan cookies ini sekiranya anda tidak menyahaktifkan fungsi tersebut dari pelayar internet anda.

Waranti dan penggunaan Maklumat

Anda bersetuju untuk membaca dan menggunakan semua maklumat yang diperolehi dari website ini atas tanggungjawab anda sendiri. Risiko jika berlaku sebarang kerugian, kerosakan atau kemalangan yang berlaku semasa anda mencuba atau menggunakan mana-mana maklumat dari website ini adalah atas tanggungan anda. Pihak Laman Mug Printing Malaysia sentiasa cuba menyampaikan maklumat pada tahap yang sebaiknya, namun sebarang kesilapan penulisan atau kecuaian tidak dapat dielakkan dan bukan disengajakan. Pemilik tidak bertanggungjawab untuk penerbitan semula kandungan yang terdapat di website ini di laman sesawang lain atau media tanpa kebenaran.

Maklumat yang di perlukan

Apabila anda membuat pesanan, kami akan meminta maklumat hubungan anda (iaitu, nama, alamat penghantaran dan alamat e-mel). Maklumat yang anda berikan kepada kami akan gunakan untuk memproses dan memenuhi pesanan anda dan menghubungi anda jika kami mempunyai masalah memproses pesanan anda.

Walaupun kami berusaha untuk mengekalkan privasi anda, kami mungkin perlu mendedahkan maklumat peribadi apabila dikehendaki oleh undang-undang dan  tindakan sedemikian adalah perlu untuk mematuhi prosiding kehakiman, perintah mahkamah atau proses undang-undang. ( Jika Perlu )

Apa yang kami akan lakukan daripada maklumat yang diberikan ?

Maklumat anda akan disimpan dalam system databased laman Mug Printing Malaysia. Kami menggunakan maklumat anda untuk memenuhi procedure rasmi tempahan seperti pengebilan, penghantaran, alamat email dan memaklumkan mengenai pesanan anda.

Dari masa ke semasa anda bakal menerima maklumat dari kami mengenai tawaran terkini dan istimewa daripada kami.

Pilihan untuk memilih berhenti menerima notifikasi

Jika anda tidak lagi berminat untuk menerima sebarang penguguman atau maklumat promosi kami sila maklumkan permintaan anda kepada [email protected]

Polisi penafian dan kerahsiaan ini ditulis dan sah pada 13 September 2017, ianya mungkin diubahsuai dari masa ke semasa mengikut kesesuaian tanpa sebarang notis. Pihak anda bertanggungjawab untuk merujuk semula halaman ini sekiranya terdapat ubahsuaian yang dibuat.

 

Connect With Us

OUR CLIENT
(Visited 234 times, 1 visits today)
Scroll to Top